Fiskebäckskil 1970-1974

Sommarutställningar, Mossebackegården gamla skolan i Fiskebäckskil från juni till augusti åren 1970-1974.