Studier

Autodidakt
NKI-skolan
Stiftelsen Gerlesborgsskolan
Ölands Folkhögskola
Konstnärernas Kollektivverkstad
Litografi
Gips
Papperslitografi
Egna Kurser

Autodidakt

I grunden är Ingrid Ström Autodidakt.

Autodidakt:
självundervisning, att förvärva sakkunskaper utan att erhålla formell undervisning från annan. Ordet stammar från grekiskans autos (”själv”) och didaskein (”lära”, ”undervisa”), och betyder alltså ”självlärdhet”. En autodidakt är en självlärd person.

Svepetorpsskolan:
Redan i småskolan (Svepetorpsskolan) fick fröken upp ögonen att Ingrid och hennes systrar Signe och Sofia hade konstnärliga drag som fröken försökte uppmuntra så mycket som möjligt. En liten episod som Ingrid berättat om, ”en dag i småskolan fanns det färgkritor vid svarta tavlan och då prövade jag dessa under en rast, resultatet blev en häst som fröken tyckte var så bra, att den fick vara kvar hela året ut det räknades och skrevs runt teckningen hela det läsåret”

Det tecknades och ritades för jämnan hemma hos familjen Carlsson, av i första hand systrarna Ingrid och Signe, Pappa Johan fick ständigt införskaffa pennor, kritor samt papper varje gång han besökte Uddevalla.

Avgångsbetyg från folkskolan i Bön inom Bokenäs skoldistrikt i Göteborgs & Bohus län, Ingrid Elise Carlsson född den 25 juni 1921 och inskriven den 15 aug 1931, har vid avgångsexamen denna dag erhållit följande vitsord.

Med Utmärkt Beröm Godkänd:
Kristendomskunskap, Geografi, Naturkunnighet, Historia, Gymnastik med lek och idrott.

Med Beröm Godkänd:
Modersmålet, Tal och läsövningar, Skrivning och språklära, Välskrivning, Räkning och Geometri, Hembygdsundervisning, Arbetsövningar, Slöjd.

Berömlig: Teckning

NKI-skolan

I slutet av 1930 talet och början 1940 talet.
Teckningskurs på NKI-skolan (Nordiska korrespondensinstitutet), Ingrid Ström (tidigare Carlsson) född den 25 juni 1921 i Bokenäs församling, Göteborgs-och Bohus län, har vid NKI-skolan idkat korrespondensstudier inom Tecknings- och målningsskolan och har på grundval av utförda och granskade uppgifter erhållit följande vitsord ”Med beröm godkänd” i genomgångna och avslutade kurser i Illustrationsteckning, Materiallära, Färgharmonilära, Stillbildsmålning, Landskapsmålning, Figurmålning, Djurmålning, Porträttmålning.

Lite om NKI:
NKI-skolan, Nordiska korrespondensinstitutet, tidigare Noréns korrespondensinstitut, grundades i Malmö 1910 och var en av Sveriges största skolor för korrespondensundervisning. Det slogs samman 1922 med Osby korrespondensinstitut som även det grundats 1910. 1937 fanns kurser för gymnasiestadiet och från 1940 anordnades ingenjörsexamen där NKI-ingenjörer utexaminerades. De så kallade NKI-realskolorna startade 1941. Skolan har givit ut ett känt uppslagsverk, NKI-skolans uppslagsbok, som sålts i 200 000 exemplar, Uppslagsboken gavs ut mellan 1937 och 1952. NKI-skolan slogs samman med Hermods 1965.

Stiftelsen Gerlesborgsskolan

1974 – Septemberakademin i Gerlesborg
Kurstid: 4 veckor med början 1 september
Rektor: Arne Isacsson
Vice Skolchef: Georg Suttner
Lärare: Lizzie Olsson-Arle, Georg Suttner och Arne Isacsson samt Asmund Arle

Lite Stiftelsen Gerlesborgsskolan samt Septemberakademin (skrivet 1974):

Gerlesborgskolan är Nordens största fria konstskola och Ligger vid Bottnafjorden i Tanums kommun i Bohuslän. Skolans. läge är idealiskt för friluftsstudier i landskapsmåleri, som alltid varit en viktig del av undervisningen. Stiftelsen Gerlesborgsskolan bedriver verksamhet vid två skolor. Dels skolan i Bohuslän som grundades 1944 i Gerlesborg och dels skolan i Stockholm som startades 1958.

Rektor och grundare av skolan är eldsjälen Arne Isacsson som i 30 år lett skolans arbete, till att börja med utan ekonomisk hjälp. Skolans situation var mycket kärv. Den hotades av nedläggning I96I-I962. Ekonomin förbättrades 1963 genom att Stiftelsen Gerlesborgsskolan bildades. Skolan fick ett fast årligt stöd, som sedermera övergick i anslag över statens kulturbudget och successivt höjdes. Expansionen är nu ett faktum. Elevbostäder byggs, förbättringar utförs och nya kurser planeras.

Arne Isacsson är ännu skolans rektor. Hans mål att skapa ett kulturcentrum med plats för konstnärer av olika slag, har nu förverkligats. Målare, skulptörer, författare, teater och TV-folk kan nu träffas under samma tak för livgivande samarbete. Konserter med goda musiker anordnas till glädje för lärare, elever och ortsbefolkning. konsertverksamheten är en gammal tradition på skolan.

Många goda lärare har under årens lopp varit knutna till skolan. Georg Suttner, biträdande skolchef, har i många år lett skolans utlandsverksamhet med studieresor i olika länder: Frankrike, Schweiz, Provence, Grekland, Holland.

Skolan är öppen sommartid. 1 juni anordnas kurser för skolungdom. Kurs i färgkunskap en vecka i juli. Målningskurs i Augusti. Septemberakademin (21 aug.—20 sept.) för erfarna elever och Academie Libre under oktober för utövande konstnärer och förutvarande septemberakademister.

Septemberakademin för mogna konstnärer startades i början av 50-talet och har under många år samlat skolans mest erfarna elever och många redan utbildade konstnärer till en koncentrerad arbetsperiod i det bohuslänska landskapet under dess måleristiskt rikaste tid.

Starka traditioner är förknippade med septemberakademien och många lärare och elever har återvänt till den år efter år. Per Lindekrantz var den förste läraren och undervisade i fem år, varefter Otte Sköld övertog. Därefter kom Sixten Lundbohm och sedan Arne Cassel och den danske målaren och teoretikern Ejler Bille.

Under de senaste åren har Arne Isacsson och Georg Suttner undervisat gemensamt. 1973 var den norske konstnären Anders Kjaer gästlärare. I år kommer Lizzie Olsson-Arle att leda septemberakademien. Georg Suttner och Arne Isacsson medverkar vid allmän, gemensam kritik och Asmund Arle är gästlärare.

Deltagare Septemberakademin 1974:
Almström Kristina (Tumba), Andersson Britt-Marie (Stockholm), Berg Ellen (Strömstad) Båmstedt Margareta (Karlstad), Elmstam Birgit, (Stockholm), Elmlund Gunilla (Rönnäng) Grunditz Marianne (Älvsjö), Gustafssson Nils-Göran (Skillingaryd), Haking Richard (Djursholm), Johansson Anna Lisa (Uddevalla), Johonson Torsten (Södertälje), de Jounge Lisa (Bromölla), Karneman Birgitta (Bandhagen), Knif Erik (Jakobstad, Finland), Larris Mona (Charlottenlund, Danmark), Larsson Lars-Ove (Uddevalla), Lindberg Ingrid (Göteborg), Lindberg Ulla (Karlstad), Lundström Ivar (Kronoby, Finland), Mowitz Barbro (Skara), Nordström Ester (Göteborg), Norlin John (Dals Långhed), Petersson Sven (Trollhättan), Rosengren Birgit (Göteborg), Rosen Barbro (Fristad), Rudman Greta ( Dals Långhed), Rutgersson Louise (Henån), Strand Margareta (Stockholm), Ström Ingrid (Mölndal), Stålbrand-Hammächer Aune ( Motala), Warg Svante (Örebro), Wennberg Göran (Vällingby), Öije Abel Karin (Upplands Väsby), Östling Anders (Tyresö), Östlund Lars (Borlänge).

Ölands Folkhögskola

Lite om Ölands folkhögskola , Ölands Skogsby: Ölands folkhögskola är en folkhögskola på Öland, grundad 1906. Den är belägen i Ölands Skogsby.

1975
Kurs i Grafiska Tekniker inkl. materiallära konsthistoria
Plats: Ölands Folkhögskola, Ölands Skogsby
Lärare: Per Lindecrantz
Rektor: Bertil Jonsson
Kurstid: 2 veckor (2-15 juli)

1976
Kurs i Grafiska Tekniker inkl. materiallära konsthistoria
Plats: Ölands Folkhögskola, Ölands Skogsby
Lärare: Per Lindecrantz
Rektor: vik. Linette Berndtsson (Göran Palm)
Kurstid: 2 veckor (1-14 juli)

Deltagare 1975:
Biuw Kersti, Järna
Eldhagen Barbro, Stockholm
Ericsson Eric, Strängnäs
Fish Gertrude, Paris 75006
Hagmarker Sven, 560 28 Lekeryd
Hultman Sven, Västervik
Håkansson Sigvard, Linghem
Knapp Franz
Salomonsson Tyra, Åmål
Ström Ingrid, Mölndal
Strominger Ingrid, USA

Konstnärernas Kollektivverkstad

 

Konstnärernas Kollektivverkstad (startade 1974) , Slottet, Banehagsgatan 1 (Gamla Sockerbruket) Göteborg. Ingrid Medlem i konstnärernas kollektivverkstad , KKV mellan 1977 – 1997 alltså ca 20 år där hon gick olika kurser bl.a. i Grafik, Glasgjutning, Metallemaljering mm. Ingrid skapade många alster i ovan nämnda tekniker på Konstnärernas Kollektivverkstad.

1977
Kurs i Koppargrafik för yrkesverksamma konstnärer
Plats: Kollektivverkstad, Slottet, Gamla Carnigie i Göteborg
Lärare: Rune Claesson
Kurstid: 2 veckor med början 17 januari
Länsarbetarnämnden i Göteborgs och Bohuslän

1978
Kurs i Koppargrafik för yrkesverksamma konstnärer
Plats: Kollektivverkstad, Slottet, Banehagsgatan 1 (Gamla Sockerbruket) Göteborg
Lärare: Kjell-Åke Gerinder
Kurstid: 2 veckor med början 20 november
Länsarbetarnämnden i Göteborgs och Bohuslän

1980
Kurs i Glasgjutning för yrkeskonstnärer
Lärare: Georg Suttner, Prefekt
Plats: Konstnärernas Kollektivverkstad, Banehagsgatan 1, Göteborg
Kurstid: 4 veckor, 3 november – 5 december
Valands Konsthögskola, Göteborgs Universitet

Deltagare Glasgjutning:
Knut-Yngve Dahlbäck, V:a Frölunda
Lennart Landqvist, Göteborg
Bertil Lengstrand, Brännö
Lotte Pile, Alafors
Friedrich Senger, Göteborg
Ingrid Ström, Mölndal
Anie Stålkrantz, Linköping
Britt-Marie Jern, Göteborg
Lars-Erik Anden, Göteborg

1984
Kurs i Metallemaljering för yrkesverksamma konstnärer.
(mer specifikt, blästring, grundemaljering och målning av plåt)
Plats: Konstnärernas Kollektivverkstad, Banehagsgatan 1, Göteborg
Lärare: Knut Yngve Dhalbäck
Kurstid: 4 veckor, 20 feb – 16 mars
Skolöverstyrelsen i Göteborgs och Bohuslän

Om Konstnärernas Kollektivverkstad: Slottet, Banehagsgatan 1 (Gamla Sockerbruket) Göteborg

Konstnärernas Kollektivverkstad Göteborg är en ideell förening som bildades 1974 av en grupp konstnärer i samarbete med Göteborgs Kommun som sedan starten helhjärtat stött verksamheten. Nu finns 11 avdelningar som är öppna för yrkesverksamma konstnärer och konsthantverk. Flera av avdelningarna är uppbyggda, helt eller delvis, med ekonomiskt stöd från Konstnärsnämnden och Sveriges Bildkonstnärsfond m.fl.

Genom åren har kollektivverkstaden i Göteborg också arrangerat ett stort antal yrkesinriktade kurser för konstnärer och konsthantverkare inom olika teknikområden. Kurserna har varit dels i egen regi, dels i samarbete med Arbetsförmedlingen Kultur. KKV Göteborg har möjlighet att arrangera teknikkurser i samtliga discipliner. Verkstan håller vanligtvis öppet för allmänheten under Kulturnatta och Majornas Konstrunda.

Litografi

I Litografi deltog Ingrid i kurser hos Gösta Andersson i hans Litografiska verkstad, vid Kronhusbodarna i Göteborg, Ingrid har utfört i stort sett samtliga litografier hos Gösta Andersson Kronhusbodarna sedermera i Pixbo efter att Gösta Andersson flyttat sin verkstad dit, efter att Gösta Andersson slutat med sin verksamhet så utförde Ingrid sina litografier vid Litografiska föreningen Vulcanön Tidaholm.

Gösta Andersson om Litografi:
”I mitt arbete med Litografi tecknar och målar jag efter en förlaga som finns som en vision någonstans inne i huvet. Tryckningen sker helt för hand i en gammal över tryckpress tillverkad någon gång vid sekelskiftet. Som regel trycker jag ett trettiotal grundbilder, och genom att byta papper och färg erhåller jag en stor variation i en liten upplaga. En del tryck försvinner under arbetets gång i papperskorgen, och ur de kvarvarande urskiljes de som får representera den ursprungliga tanken. Dessa stämplas, numreras, varudeklareras och signeras. Det gängse bruket att med fotografisk teknik mångfaldiga en redan före tryckningen färdigställd bild eller att arbeta manuellt på plåten eller filmen och sedan låta en maskin ta hand om tryckningen är enligt min mening inte litografi utan offset. Till motsats från min uppfattning om vad Litografi är syftar en sådan reproducerande teknik till minsta möjliga variation. Med dess hjälp åstadkommes tre –fyrahundra eller tusen perfekt maskintryckta bilder som utges för att vara litografier eller till och med originallitografier Endast den direkta original-tryckmetoden från sten handtrycket ger åt bilden dess speciella kvalitet och charm / GÖSTA ANDERSON”

Gips

Gipsgjutning (armerad gips), Ingrid deltog i en privat kurs som hölls i Göteborg. Detta är en mycket spännande teknik, i detta aktuella fallet hade vi en kvinna som modell.

Papperslitografi

Tekniken Papperslitografin ”snappade” Ingrid upp någonstans på vägen, vilken är en mycket intressant teknik som tyvärr inte används så mycket i Sverige, arbetsmomenten är att jämföra med traditionell litografi på det ”rätta sättet” dock är det inga tunga lyft av stenar m.m. ”Stenarna ersätts” med ”Papper” avsedd för denna teknik, när Ingrid började med tekniken Papperslitografi fick man vid denna tidpunkt köpa ifrån utlandet, Ingrid köpte ”Pappret” ifrån USA.

Egna Kurser

Kursledare Medborgarskolan kurser i Oljemålning och Akvarell – Färg och Form.

Ateljén Kämpegatan 38 – Våren 1982

Ateljén Kämpegatan 38 – Hösten 1986

Åbyskolan – Våren 1986