Helena, Johan

Mamma Helena (1889-06-03 / 1953-03-09 – Gift 1914-06-22) var väldigt konstintresserad vilket hon ärvt av sin mor. Helena var född Hammar en släkt som vi kan följa sju generationer bakåt i författaren Wilhelms bergs skrifter om Bohuslän, förlag Wettergren & Kerber i Göteborg. Där Wilhelm Berg utförligt beskriver släktskapet ifrån Mamma Helena Hammar tillbaka till år 1643, då Nils Hammar sjökapten i den danska flottan och gift med Margareta Christensdotter, dotter (oäkta) till kung Christian IV av Danmark, fick Dragsmarks kloster i förläning av kungen. Bröllopet mellan Nils Hammar och Margareta Christensdotter hölls på Köpenhamns Slott 1617-11-02. Överhögheten tog hand även om sina oäkta döttrar och söner.

Pappa Johan (1877-03-03 / 1955-05-01 – Gift 1914-06-22) var inte egentligen konstintresserad men han var mycket hästkunnig och hade även flertalet premierade hästar. Hästen hade en särställning på gården som det främsta djuret. Den var vacker, kraftfull och hade en egen vilja men var framför allt ett nyttodjur. Dåtidens bondgårdar klarade inte av den dagliga driften utan hästen. En gård omtalades aldrig om hur stor den var utan hur många hästar den hade.

Mormor var Juliana Sofia Josefsdotter (1847-05-04 / 1909-08-17 – Gift 1886-12-12) och Morfar var Birger Gottfrid Hammar (1862-08-12 / 1948-06-15 – Gift 1886-12-12) född på Hufvudgården på Kloster, Dragsmark, bosatt på stora skår 1887. Barn Simon Birger Ulrik (1887-09-20 / 1947-05-19 – Dödsorsak drunkning – Ogift – begravd 1947-07-25) och Helena Sofia (1889-06-03 / 1953-03-09 – Gift 1914-06-22).