Gipsavgjutning

Ingrid deltog i en privat kurs som hölls i Göteborg avseende Gipsgjutning (armerad gips), denna teknik är en mycket spännande, i detta aktuella fallet hade Ingrid en kvinna som modell.