Arne

1948 tog Arne Ström (1918-09-23 / 2005-04-01) sjöingenjörsexamen, före och efter detta tjänstgjorde Arne på olika fartyg i tio år. När han gick i land blev han anställd på Sahlgrenska Sjukhuset som förste maskinist och senare maskinmästare, där han stannade till sin pensionering. Arne erhöll minneshandling såsom krigsseglare innanför spärren med Björkö. Arne var passionerad frimärkssamlare med kontakter över hela världen, speciellt Tyskland och Östeuropa, dessutom var Arne otroligt begåvad och intresserad i mattematik och skattetekniska frågor vilket han dessutom arbetade mycket med på sin fritid.

Arne var av naturliga skäl mycket politiskt intresserad, son till Göteborgsprofilen, politikern Albin Ström (1892-11-28 / 1962-06-22) se nedan.

Albin Ström (1892-11-28 / 1962-06-22); sjöman, byggnadsarbetare, Arkitekt (Slöjdföreningens Skola), politiker, Göteborgsprofil, han var en politisk aktör som satt djupa avstamp i den politiska historien både nationellt, andra kammaren i Sveriges riksdag och lokalt i Göteborg. Albin Ström född och uppväxt på en backstuga i Dalsland (Ljuvalås i Ånimskog) med Familjen som bestod av Far (August), Mor (Anna-Sofia) bröder Gunnar, Gustaf, Vitalis samt en halvsyster Betty.

1942 fick Albin Ström tillbringa en tid på Härlanda fängelse för sina kritiska tal och artiklar om nazismen i och utanför Sveriges gränser.

Kampen mot mörkläggarna och regeringens undfallenhetspolitik – Albins egna ord; Redan från början fingo vi sätta hårt mot hårt. Våra manifest konfiskerades och vår tidning Arbetar posten drabbades av det ena beslaget efter det andra, sammanlagt 28 ggr. Under åren 1940-1943 genomförde vi många hundra möten mot de tyska trupptransporterna genom landet. Denna opinionsstorm jämte de allierades segrar, som gjorde att en del av regeringen insåg att man hållit på fel häst. Denna kampanj var den mest omfattande som partiet genomfört och möten hölls från Trelleborg i söder till Härnösand i norr. Säkerligen var den samlade publiksiffran vid dessa möten långt över 1/4 miljon.

Namnberedningen Göteborgs Stadsfullmäktige; 2011 inlämnades en motion till Göteborgs Stadsfullmäktige av politikern Carl Ek som föreslog att en gata skulle uppkallas efter Albin Ström. Motionen avslogs efter ett yttrande från namnberedningen den 19 januari 2012 där det bland annat sägs: Några konkreta exempel på vad Albin Ström åstadkommit för Göteborgarna torde vara svårt att hitta. Det torde vara mer korrekt att beteckna honom som en av 1900-talets mindre lyckade politiker.

Johan Lönnroths reaktion på motiveringen till namnberedningens avslag; Det är förfärande orättvist, jag betvivlar att det finns någon politiker som gjort mer för Göteborgarna än Albin Ström. Han var den ledande i kampen för att förbättra villkoren för de fattiga och arbetslösa under krisen i början av 30-talet. Han bekämpade fattighetsspekulation och hyresocker och var drivande i hyresgäströrelsen. Han tog initiativet till en pensionärsförening här i Göteborg som numera erkänns som ursprunget till båda dagens stora pensionärsorganisationer.

2014 gav Johan Lönnroth ut en bok om Albin Ström (bokförlaget Korpen), 2016 kom boken ut i en ny upplaga och blev samtidigt kurslitteratur på historiska institutionen i göteborg. Bokens titel är ”Albin Ström och det frihetliga spåret i svensk arbetarrörelse” och finns att köpa på www.adlibris.com